Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

Catena Media presenterar nya ambitiösa finansiella mål

Styrelsen i Catena Media plc har beslutat om nya finansiella mål för bolaget på kort till medellång sikt.

Tillväxt och rörelseresultat

Catena Media har ett mål att uppnå en EBITDA som överstiger 100 miljoner euro år 2020, driven av årlig dubbelsiffrig procentuell organisk intäktstillväxt och förvärv.

Skuldsättning

Catena Medias mål på kort till medellång sikt är att operera med en nettoskuld i förhållande till EBITDA* inom intervallet 1,5 – 2,5x. Bolaget kan välja att tillfälligt operera utanför detta spann under särskilda omständigheter och under begränsade tidsperioder.  

Utdelning 

Catena Media avser inte betala någon utdelning innan år 2020.

De tidigare kommunicerade finansiella målen utgår.

Kapitalmarknadsdag

Catena Media välkomnar analytiker, professionella investerare samt media till bolagets kapitalmarknadsdag på Fotografiska i Stockholm den 6 december kl. 13.30. Programmet avslutas 16.30.

Under eftermiddagen kommer VD och medlemmar i Catena Medias ledning att hålla presentationer för att ge ytterligare inblick i koncernens strategi och verksamhet.

*EBITDA (rörelseresultat före av- och nedskrivningar) justeras för ej operationella och jämförelsestörande poster. Kvartalets rapporterade EBITDA beräknas till en EBITDA på årsbasis.

För mer information, vänligen kontakta:  

Henrik Persson Ekdahl, VD 
Tel: +46 706 91 43 43
E-mail: henrik.persson@catenamedia.com
www.catenamedia.com

Anne Rhenman Eklund, Head of IR and Communications 
Tel: +356 99 36 82 18
E-mail: anne.rhenman@catenamedia.com
www.catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2017, kl. 17.00 CET.

Om Catena Media

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 245 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com.