År 2018 ser vi sannolikt den första nya marknaden för onlinebaserat casino- och pokerspel i USA på nästan fem år, då Pennsylvanias nya spellagstiftning träder i kraft i slutet av 2018. Flera andra delstater förbereder nu lagstiftning som legaliserar onlinebaserat casino- och/eller pokerspel. Avseende sportsbetting avgör Högsta domstolen i slutet av juni frågan om huruvida delstaterna får erbjuda reglerade spel­möjligheter. För närvarande förbjuds enligt federal lag alla delstaterna (frånsett Delaware, Montana och Nevada) att erbjuda reglerat onlinespel. Catena Media är väl positionerat för reglerad sportsbetting genom våra delstatsbaserade "Play"-varumärken