NEWS

  1. Catenamedia
  2. /
  3. News
  4. /
  5. Ang. proposition om spelreglering i Sverige
MergedFile

Regeringen släppte nyligen en proposition, ett förslag för att reglera den svenska spelmarknaden. Den största förändringen som förslaget medför är att alla de spelbolag som tillhandahåller spel i Sverige kommer att behöva en licens för att fortsatt få bedriva sin verksamhet. Aktörer utan licens kommer att stängas av och regleringen kommer att vara tillämplig även på de aktörer som tillhandahåller spel online. Regeringen väljer att presentera förslagen för att återta kontrollen över spelmarknaden och framför allt stärka konsumentskyddet samt begränsa negativa effekter av spelande. Man inför även en ny brottsrubricering – spelfusk – för att komma åt det tilltagande problemet med matchfixning.

”Den utökade regleringen och förslaget på ny lagstiftning är välkommet. Spelbranschen i Sverige har länge haft ett behov av att ytterligare regleras – och detta kommer att lämna oseriösa aktörer utanför. Catena Media har höga krav på våra samarbetspartners – och de har höga krav på oss. Vi välkomnar att spel online nu kommer att präglas av ökad kvalitet och professionalism”. säger Catena Medias VD Henrik Persson Ekdahl

Ang. proposition om spelreglering i Sverige