Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

Ökat antal aktier och röster i Catena Media plc

Antalet aktier och röster i Catena Media plc uppgår till 56 885 864 efter riktade nyemissioner om totalt 108 860 aktier.

Bolaget har beslutat om en riktad nyemission om 108 860 aktier i enlighet med ett av bolagets incitamentsprogram.

Denna nyemission har registrerats hos de Maltesiska myndigheterna i april 2019.

Efter nyemissionen ökar antalet aktier och röster i Catena Media från 56,777,004 till 56,885,864 och aktiekapitalet ökar till 85,328.80 EUR.

För ytterligare information, kontakta:
Per Hellberg, VD, Catena Media plc
Tel: +46 709 10 74 10, e-post: per.hellberg@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 81 81 17, e-post:
asa.hillsten@catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media plc är skyldig att offentliggöra enligt Maltas finansmyndighets, Malta Financial Services Authority, regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 april 2019, kl. 08.00 CET.

Om Catena Media
Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 360 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Den totala omsättningen 2018 uppgick till 105 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com