Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

Offentliggörande av Catena Medias årsredovisning 2018, förändringar i Catena Medias finansiella kalender och språk för informationsgivning

Catena Media plc, Nasdaq Stockholm. CTM: Catena Media plc har idag publicerat sin årsredovisning för 2018 på Catena Medias hemsida, www.catenamedia.com. Rapporten har gjorts tillgänglig på både engelska och svenska.

Catena Media offentliggör vidare förändringar i sin finansiella kalender i linje med anpassningar i sin interna finansiella rapporteringsprocess.

Den uppdaterade finansiella kalendern följer nedan:
Kvartalsrapport för januari – mars 2019                          2 maj 2019 (oförändrat)
Kvartalsrapport för april – juni 2019                                19 augusti 2019
Kvartalsrapport för juli – september 2019                       18 november 2019

Slutligen har styrelsen beslutat att begränsa Catena Medias kommunikationsspråk till engelska till följd av att Catena Medias koncernspråk är engelska, dess organisation är närvarande i både Europa och i USA, samt har en signifikant internationell aktieägarbas.

Övergången kommer att genomföras i samband med kvartalsrapporten för januari - mars 2019, vilket innebär att Catena Media endast kommer att kommunicera och förbereda finansiella rapporter och pressreleaser på engelska från och med den 2 maj 2019.

För ytterligare information, kontakta:
Per Hellberg, VD, Catena Media plc
Tel: +46 709 10 74 10, E-post: per.hellberg@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 29 mars 2019 kl.08.00 CET.

Om Catena Media
Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 360 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Den totala omsättningen 2018 uppgick till 105 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com