Vi gör mer än att bara skapa bra innehåll på webbsidor

Vi levererar kvalitativa, online leads till primärt iGaming och finansiella tjänster. Vi är ett av världens mest framgångsrika kundanskaffningsbolag online med rekordhög retention på över 5 miljoner användare i månaden, hög tillväxt avseende såväl intäkter (som stigit med 69 procent till 67,7 miljoner euro) som nya kunder (som ökade med 88 procent till 385 642 personer) under 2017. Marknadsföring och leadgenerering rör sig snabbt mot ett nytt paradigm, och vi leder vägen utvecklingen inom området.

Med vår breda och solida plattform skapar vi högkvalitativa online-leads för våra kunder med hjälp av våra marknadsföringsverktyg och intressant innehåll på våra siter. Det bästa med detta är att vår affärsmodell är skalbar och kan tillämpas på många andra branscher som ännu ligger utanför vår portfölj.

Mission

Att förändra de branscher vi bestämmer oss att agera inom genom att skapa valmöjlighet.

Vision

Att bli den världsledande leverantören av online-leads med högt värde.

Strategi

Fokus på organisk tillväxt i kombination med geografisk expansion och förvärv.

Vi ger ett positivt bidrag

Corporate Social Responsibility är mer än löften på ett papper. Det är ett aktivt ställningstagande för etik, värderingar och medkänsla. Att ge tillbaka, inte bara till aktieägare och medarbetare utan till den värld och det samhälle där vi verkar och frodas. Som tillväxtföretag i en modern bransch tror vi hårt på att ta ansvar genom att bidra till välmående och utveckling av det som finns omkring oss. Och att alltid hålla fanan högt för lika rättigheter, mångfald och en ren miljö.

Catena Medias varumärkesberättelse

Catena Media är byggt på en stark idé: Att vara den som utvecklar marknaden för högkvalitativa iGaming leads och växer snabbast. Under 2017 kunde ingen annan visa samma tillväxt. Vi har anpassat oss till marknadens utveckling och nya användarbehov, byggt en skalbar affärsmodell och en avancerad teknisk plattform. Dessutom har vi genomfört flera framgångsrika förvärv, samtidigt som organisationen anpassats för organisk tillväxt – både dess expertis och resurser.
Vår vision är att bli förstavalet inom global, prestationsbaserad online-marknadsföring, var vi än väljer att erbjuda våra tjänster. För att nå dit ska vi fortsätta bygga nära relationer och lyfta våra kunders varumärken genom de bästa integrerade produkterna med överlägsen användarupplevelse. Vi kommer att fokusera på ett fåtal varumärken inom iGaming och finansiella tjänster och skifta från förvärvsstrategi till en större andel organisk tillväxt. Målet är att bli en global verksamhet med lokal närvaro, där vi rekryterar talanger som passar i vår kultur men ständigt utvecklar nya färdigheter.
För oss är varje B2B-kund vår partner och så länge de vill växa kommer vi att leverera användare med högt värde och låg risk till dem. Vi är ett enkelt val för marknadschefer eftersom vi
uppfyller deras behov av att visa ROI genom analytics i realtid, samt vår
multikanalsplattform och personligt anpassade användarupplevelse.
Prestationsbaserad online-marknadsföring växer och förändras ständigt: konsumenter ändrar beteende, teknik utvecklas, regleringar skiftar, konkurrenter går samman och personal migrerar mellan organisationer. Trots detta kommer Catena Media alltid flytta fram gränser genom nytänkande business intelligence, kontinuerlig innovation, innehåll av högsta klass, socialt ansvarstagande och complience.
Samtidigt som vi blir större, med ett bredare erbjudande där vi hjälper våra partners att maximera sina budgetar – genom att erbjuda ett mer tillförlitligt alternativ till traditionella medier; smartare branding genom innehåll som driver konvertering och därmed ROI – kommer vi alltid vara en startup i hjärtat.
De som kämpar för att slutligen slå hål på myten om branding utan ROI.

Tillväxt är vår hemmaplan

För oss finns inga gränser. Ingen dörr förblir stängd när vi flyttar fram positionerna på nya marknader, vidgar perspektivet och ökar vår globala närvaro. Det digitala landskapet förändrar allt vi gör. Med teknikens kraft anpassar vi oss för att möta morgondagens behov och spelregler, där en grundlig förståelse för digitalt beteende och kundpreferenser gör oss till en efterfrågad förmedlare och leverantör av högkvalitativa online-leads och hög användar- och kundnöjdhet.
Vi är den osynliga goda kraften som attraherar besökare på nätet genom att skapa värde och erbjuda relevanta tjänster som hjälper användarna att hitta passande leverantörer och ger operatörerna kvalificerade leads. Genom att äga och driva en mängd olika sajter, med syfte att locka en växande skara användare och vidarebefordra dem till våra kunder, kan vi spåra internettrafik, leverera kundinformation och agera som en kritisk länk i marknadsföringsprocessen.
Våra huvudmarknader är för närvarande iGaming och Financial Services men vår affärsmodell öppnar möjligheter i många olika branscher.

Catena Media i siffror

2012

Grundades

55%

Omsättningstillväxt 2018 YOY

360+

Anställda

30+

Nationaliteter

Kultur, samexistens och samarbete

Att bli världens största leverantör av högkvalitativ kundanskaffning online och därmed transformera vilken bransch vi än väljer att gå in i vore snudd på omöjligt utan att medvetet fostra en unik företagskultur som attraherar och behåller de bästa talangerna. Nyckeln till vår framgång är passionerade, professionella människor med framåtanda som drivs av nyfikenhet. Vår övertygade tro på ”ideapreneurship” är orubblig. Där ärlighet och ansvar är grundläggande faktorer i strävan att ständigt lära nytt och utmana gamla normer – samt bejaka utveckling, innovation och misslyckanden – med en inställning som skapar ett meningsfullt sammanhang och samhörighet. Ambition är en viktig del av vårt DNA, och för att uppnå våra mål strävar vi alltid efter att utveckla våra kärnområden: en attraktiv och skalbar affärsmodell, en omfattande och bred kundbas, högkvalitativt innehåll, konkreta resultat och lyckade förvärv, effektiva system och analyser samt en stark företagskultur.

Catena Media grundades 2012 och koncernen har sedan dess expanderat till att ha cirka 300 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (där vi har vårt huvudkvarter). År 2017 uppgick intäkterna till cirka 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.