Vi gör mer än att bara skapa bra innehåll på webbsidor

Vi levererar kvalitativa, online leads till primärt iGaming och finansiella tjänster. Vi är ett av världens mest framgångsrika kundanskaffningsbolag online med rekordhög retention på över 5 miljoner användare i månaden, hög tillväxt avseende såväl intäkter (som stigit med 69 procent till 67,7 miljoner euro) som nya kunder (som ökade med 88 procent till 385 642 personer) under 2017. Vi har genomfört tio strategiska förvärv under det senaste året och tagit steget in på finansområdet genom att etablera verksamhet i London – där vi lagt till leadgenerering inom Financial Services till vår befintliga iGaming vertikal. Marknadsföring och leadgenerering rör sig snabbt mot ett nytt paradigm, och vi leder vägen utvecklingen inom området.

Med vår breda och solida plattform skapar vi högkvalitativa online-leads för våra kunder med hjälp av våra marknadsföringsverktyg och intressant innehåll på våra siter. Det bästa med detta är att vår affärsmodell är skalbar och kan tillämpas på många andra branscher som ännu ligger utanför vår portfölj.

Mission

Att förändra de branscher vi bestämmer oss att agera inom genom att skapa valmöjlighet.

Vision

Att bli den världsledande leverantören av online-leads med högt värde.

Strategi

Fokus på organisk tillväxt i kombination med geografisk expansion och förvärv.

Vi ger ett positivt bidrag

Corporate Social Responsibility är mer än löften på ett papper. Det är ett aktivt ställningstagande för etik, värderingar och medkänsla. Att ge tillbaka, inte bara till aktieägare och medarbetare utan till den värld och det samhälle där vi verkar och frodas. Som tillväxtföretag i en modern bransch tror vi hårt på att ta ansvar genom att bidra till välmående och utveckling av det som finns omkring oss. Och att alltid hålla fanan högt för lika rättigheter, mångfald och en ren miljö.

Tillväxt är vår hemmaplan

För oss finns inga gränser. Ingen dörr förblir stängd när vi flyttar fram positionerna på nya marknader, vidgar perspektivet och ökar vår globala närvaro. Det digitala landskapet förändrar allt vi gör. Med teknikens kraft anpassar vi oss för att möta morgondagens behov och spelregler, där en grundlig förståelse för digitalt beteende och kundpreferenser gör oss till en efterfrågad förmedlare och leverantör av högkvalitativa online-leads och hög användar- och kundnöjdhet.
Vi är den osynliga goda kraften som attraherar besökare på nätet genom att skapa värde och erbjuda relevanta tjänster som hjälper användarna att hitta passande leverantörer och ger operatörerna kvalificerade leads. Genom att äga och driva en mängd olika sajter, med syfte att locka en växande skara användare och vidarebefordra dem till våra kunder, kan vi spåra internettrafik, leverera kundinformation och agera som en kritisk länk i marknadsföringsprocessen.
Våra huvudmarknader är för närvarande iGaming och Financial Services men vår affärsmodell öppnar möjligheter i många olika branscher.

Catena Media i siffror

2012

Grundades

69%

Omsättningstillväxt 2017 YOY

350+

Anställda

30+

Nationaliteter

Kultur, samexistens och samarbete

Att bli världens största leverantör av högkvalitativ kundanskaffning online och därmed transformera vilken bransch vi än väljer att gå in i vore snudd på omöjligt utan att medvetet fostra en unik företagskultur som attraherar och behåller de bästa talangerna. Nyckeln till vår framgång är passionerade, professionella människor med framåtanda som drivs av nyfikenhet. Vår övertygade tro på ”ideapreneurship” är orubblig. Där ärlighet och ansvar är grundläggande faktorer i strävan att ständigt lära nytt och utmana gamla normer – samt bejaka utveckling, innovation och misslyckanden – med en inställning som skapar ett meningsfullt sammanhang och samhörighet. Ambition är en viktig del av vårt DNA, och för att uppnå våra mål strävar vi alltid efter att utveckla våra kärnområden: en attraktiv och skalbar affärsmodell, en omfattande och bred kundbas, högkvalitativt innehåll, konkreta resultat och lyckade förvärv, effektiva system och analyser samt en stark företagskultur.

Catena Media grundades 2012 och koncernen har sedan dess expanderat till att ha cirka 300 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (där vi har vårt huvudkvarter). År 2017 uppgick intäkterna till cirka 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.