Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

iGB Affiliate – Nr. 67/ feb–mar 2018

Company
Dubbelsidigt uppslag: ”Sju länder, en företagskultur” En översikt över Catena Medias stratosfäriska tillväxt, expansion, sociala samvete och mångfald.