Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

Utdelningspolicy

Koncernens långsiktiga utdelningspolicy är att årligen dela ut upptill 50 procent av Koncernens resultat efter skatt.

 Catena Medias styrelse föreslår till bolagsstämman att, liksom 2017, ingen utdelning ska utgå för 2018.