Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

Aktieägarstruktur

10 största aktieägare per den 31 mars 2019 Antal %
Bodenholm Capital 5,292,742 9.3
Ruane, Cunniff & Goldfarb 5,021,446 8.8
Swedbank Robur fonder AB 4,900,000 8.6
Investment AB Öresund 4,863,047 8.6
Aveny Ltd 3,624,382 6,4
Pixel Wizard Ltd 3,353,249 5.9
Andra AP-fonden 2,581,264 4.5
Baybets Limited 2,025,891 3,6
Knutsson Holdings AB 1,483,000 2.6
Avanza Pension 1,282,673 2.3
Totalt, 10 största aktieägare 34,427,694 60.6
Andra aktieägare 22,349,310 39.4
TOTAL 56,777,004 100.0

** Aveny Ltd ägs av Erik Bergman.

*** Pixel Wizard Ltd ägs av Emil Thidell.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.