Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

Aktieinformation

Catena Medias aktie har varit noterad på Nasdaq Stockholm sedan september 2017. Aktien har förkortningen CTM och ISIN-koden är MT0001000109.