Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

Investerarrelationer

Här publiceras löpande större nyheter och finansiella rapporter. Du hittar även information om aktien, vår finansiella kalender och historiska års- och delårsrapporter.
 
Tveka inte att kontakta oss om du behöver mer information.
 

Följande analytiker följer Catena Media regelbundet:

Bank Analytiker
Carnegie Mikael Laséen
Pareto Securities AB Viktor Högberg
Nordea Christian Hellman
Kepler Cheuvreux Hjalmar Ahlberg

Senaste rapporterna

Catena Media PLC: Årsredovisning 2018

mars 29, 2019

Presentation – Q4 2018

februari 7, 2019

Bokslutskommuniké | januari–december 2018

februari 7, 2019

Catena Media affärsmodell

november 20, 2018

TYST PERIOD Catena Media tillämpar “tyst period” med början 30 dagar före publicering av delårs- och bokslutsrapport. Under denna period kommenterar Catena Medias representanter inte den finansiella utvecklingen eller svarar på frågor.

Kommande event

Bokslutskommuniké 2019

februari 20, 2020

IR-kontakt

IR-contact

Åsa Hillsten

Head of IR
+46 700 81 81 17

Prenumerera

Prenumerera på nyheter, press releaser och finansiella rapporter som vi publicerar. 

Prenumerera nu