Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

CSR

Corporate Social Responsibility är mer än löften på ett papper. Det är ett aktivt ställningstagande för etik, värderingar och medkänsla. Att ge tillbaka, inte bara till aktieägare och medarbetare utan till den värld och det samhälle där vi verkar och frodas. Som tillväxtföretag i en modern bransch tror vi starkt på att ta ansvar genom att bidra till välmående och utveckling av de som finns omkring oss. Och att alltid hålla fanan högt för lika rättigheter, mångfald och en ren miljö.

CSR hos Catena Media

Det finns olika frågeställningar att ta hänsyn till inom CSR. Man kan alltid ifrågasätta varför vi gör saker, och vilken sorts genomslag vi faktiskt åstadkommer, men istället för att fråga oss saker, så gör vi saker. Vi gillar action och resultat. I stort som i smått. Internt i organisationen, och externt med hänsyn till den miljö som vi ska lämna efter oss till kommande generationer. Som ett multikulturellt bolag måste vi visa öppenhet för en mångfald av åsikter och kan inte ta någonting för givet. Ledningen har ett viktigt ansvar att visa vägen och föregå med gott exempel. Inte bara för företagets framtid, utan även ur ett investerar- och kundperspektiv.


Askgamblers.com – Förespråkar ett rättvist och ansvarsfullt spelande

Det är knappast någon hemlighet att spel på nätet är förknippat med en viss social och moralisk debatt. Genom vår servicesajt askgamblers.com har vi skapat en plattform där våra representanter kan hjälpa spelare att komma till tals samt uppmärksamma felaktigheter och tvivelaktiga ageranden online. Vårt mål är att värna och stödja spelare och partners genom att inspirera casinoägare att agera ansvarsfullt och professionellt. Vi strävar efter transparens och bättre kundupplevelser för att kunna leverera det bästa nätspelserbjudandet på marknaden.

Vi är väl medvetna om det sociala stigma förknippat med nätspel. Vi är också medvetna om hur pengar kan påverka moral och beteende, inte bara i spelsammanhang utan även som ett mänskligt fenomen. Genom vår klagomålsservice Ask Gamblers Casino Compliant Service är vi en objektiv partner som gör allt för att ge alla parter bästa möjliga förutsättningar. Det huvudsakliga syftet med spel, förutom nöje och spänning, är pengar – och som du troligen redan gissat så rör de allra flesta ärenden betalning, följt av bonus och kontohantering. Vi har löst över 7 000 klagomål hittills. Uttryckt i pengar motsvarar det 13,5 miljoner amerikanska dollar. En stor siffra kanske du tycker, men med hänsyn till det totala antalet transaktioner och spel så är det faktiskt en relativ liten siffra. I en perfekt värld skulle vi varken ha ärenden eller klagomål.

Även om vi aldrig kommer att ha en perfekt värld kommer vi alltid framhärda i våra försök att göra vår del av världen till en bättre plats för våra spelare. Se till att kolla upp det så att du får en fair deal.


”Planetär CSR” på Catena Media

Vi skulle kunna kalla det för miljömedvetenhet, men eftersom vi alla delar samma värld – vatten, jord, luft – och resurserna är sammanlänkade av Moder Jord, så föredrar vi att kalla det för vårt ”planetära” samvete och ansvar. Med naturen i åtanke och skapandet av ett hållbart ekosystem deltar Catena Media i en mängd meningsfulla projekt.

Catenas ledning inkluderat Johannes Bergh, COO, är passionerad och fast besluten att hela företaget, och varje medarbetare, ska vara hängiven kampen mot det miljömässiga elände som mänskligheten skapat.

”I en perfekt värld skulle vi sätta stopp för global uppvärmning. Vårt destruktiva beteende stör mig enormt. Det skulle vara bra mycket bättre om var och en kunde förstå sitt eget ansvar för miljön. Man kan ägna tid och möda åt att förklara för människor vad de gör fel och försöka förändra världen, eller så kan man helt enkelt göra sin grej och göra det man själv anser är rätt”, säger Johannes.

För Catena Media handlar hållbarhet inte bara om miljön, utan även om den mänskliga faktorn. Som Johannes säger:

”Det är viktigt för oss som företag. Vi verkar inom en bransch med kort perspektiv – spelande handlar om att vinna eller förlora – men som jag ser det har vi en viktig roll att fylla.”

”Vi måste göra våra medarbetare medvetna om hållbarhet och hjälpa dem att utvecklas. Genom att erbjuda utmanande uppgifter, göra dem delaktiga och belöna dem, kan de växa och blomstra och bidra till företagets fortsatta tillväxt.”

Som ett relativt ungt företag, med unga talanger, är det relativt lätt att attrahera intresse, förståelse och engagemang för miljöfrågor. Medarbetare på Catena Media är hoppfulla och entusiastiska av naturen. Det finns en kollektiv förståelse för att det är dags att agera NU – inte imorgon. Våra medarbetare delar på många sätt samma resa, fullt medvetna om att deras resa kan (och kommer att) förändra dem. De är väl införstådda med att de själva kan påverka och förändra den resan.


Projekt

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Catena Media är engagerade i många projekt på olika nivåer för att reducera företagets miljöavtryck.


Earth Day “Clean Up Malta”

Malta, där huvudkontoret ligger, är ett potentiellt turistparadis med rekordmånga soldagar per år samt obegränsad tillgång till hav och stränder. Tyvärr lider ön av nedskräpning, till stor del på grund av bristande infrastruktur för återvinning.

Catena Media har en aktiv roll i ett projekt som syftar till att förena den del av befolkningen på Malta som vill ta ställning för en renare miljö. Varje år samlas vi under en dag för att plocka skräp på hela ön. Och mängden insamlad skräp är häpnadsväckande.


Malta Office Solar Panel Project

Vi har som målsättning att omvandla vårt huvudkontor till en grön, energipositiv byggnad. Genom att installera solpaneler på hela taket kommer vi att kunna producera mer energi än vi förbrukar.


Minimera vattenförbrukning

Vatten på Malta är en bristvara. Installationen av ”cirkulära duschar” på kontorets gym är ett visionärt sätt att spara vatten. Tack vare banbrytande vattenreningsteknologi samlas vattnet upp, renas och transporteras tillbaka till duschmunstycket och reducerar därigenom den totala mängden vatten för varje dusch. En enkelt och fullt rationell sak att göra som samtidigt sänder en signal till alla om vikten av att spara värdefullt vatten. Detta belyser en viktig fråga och skapar universell medvetenhet.