Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

2017 Extra bolagsstämma

Protokoll fört vid extra bolagsstämma 2017

januari 27, 2017

Kallelse till extra bolagsstämma i Catena Media plc

januari 16, 2017

Form of Proxy (for use at Extraordinary General Meeting)

januari 16, 2017