Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

2016 Extra bolagsstämma – Inställd

Inställd Extra bolagsstämma i Catena Media

november 11, 2016

Catena Media PLC form of proxy (for use at Extraordinary General Meeting) 2016

oktober 21, 2016

Kallelse till extra bolagsstämma i Catena Media PLC

oktober 21, 2016