Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

2019 Årsstämma

The Board of Directors’ report in accordance with paragraph 10.3 of the Swedish Corporate Governance Code

april 11, 2019

Proxyformulär till årsstämma 2019

mars 19, 2019

Information gällande valberedningens förslag (eng)

mars 19, 2019

Kallelse till årsstämma 2019 i Catena Media plc

mars 19, 2019

Valberedningens förslag

mars 19, 2019