Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

2018 Årsstämma

Protokoll fört vid årsstämma i Catena Media plc, den 26 april 2018

maj 15, 2018

Information om föreslagna ledamöter till styrelsen i Catena Media PLC inför årsstämman 2018

april 5, 2018

Styrelsens redovisning enligt regel 10.3 i Koden

april 5, 2018

Kallelse till Årsstämma 2018 i Catena Media PLC

mars 12, 2018

Form of Proxy for use at Annual General Meeting 2018

mars 12, 2018

Memorandum of Association of Catena Media PLC, redline version

mars 12, 2018

Memorandum of Association of Catena Media PLC, clean version

mars 12, 2018

Valberedningens i Catena Media plc förslag och motiverade yttrande av beslut till Catena Medias årsstämma den 26 april 2018

mars 12, 2018