Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

2017 Årsstämma

Protokoll fört vid bolagsstämma 28 april 2017

maj 12, 2017

Form of Proxy for use at Annual General Meeting 2017

mars 24, 2017

Memorandum of Association of Catena Media PLC

mars 24, 2017

Valberedningens i Catena Media plc förslag och motiverade yttrande

mars 24, 2017

Kallelse till Årsstämma 2017 i Catena Media PLC

mars 24, 2017