Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

2016 Årsstämma

Protokoll fört vid årsstämma 2016

juni 10, 2016

Kallelse till Årsstämma 2016 i Catena Media PLC

maj 3, 2016