Bolagsstyrning

Catena Media PLC är ett maltesiskt aktiebolag noterat på NASDAQ First North Premier Stockholm sedan den 11 februari 2016. Bolaget har sitt säte och huvudkontor på Malta.

Läs bolagsrapporter i pdf.

Bolagsrapport 2016