Vi kommunicerar huvudsakligen på engelska fr.o.m. den 2 maj 2019. Denna del av webben har därmed inte uppdaterats sedan dess. Vi hänvisar till vår engelska sida för uppdaterad information.

Bolagsstyrning

Catena Media p.l.c. (”Bolaget” eller ”Catena Media”) är ett maltesiskt aktiebolag som varit noterat på Nasdaq Stockholm sedan den 4 september 2017. Bolaget har sitt säte och huvudkontor på Malta. I maltesiska aktiebolag som är noterade på Nasdaq Stockholm, såsom Catena Media, fördelas bolagsstyrningen, ledningen och kontrollen över företaget mellan styrelsen, CEO och resten av koncernledningen i enlighet med gällande lagar, regler och instruktioner.

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolaget drivs på ett så hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt som möjligt för alla aktieägare. Det övergripande målet är att öka värdet för aktieägarna och därmed uppfylla deras krav på sitt investerade kapital. För att uppfylla detta mål krävs ett effektivt beslutsfattande som skapar värde genom en tydlig fördelning av roller och ansvarsområden.

För att ta del av våra bolagsstyrningsrapporter, klicka på nedanstående länkar. Rapporterna presenteras i pdf-format och kan enkelt laddas ned.

Bolagsrapport 2016   

Bolagsrapport 2017

Bolagsrapport 2018