Bolagsstyrning

Catena Media PLC är ett maltesiskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap listan sedan den 4 september 2017. Bolaget har sitt säte och huvudkontor på Malta.

Läs bolagsrapporter i pdf.

Bolagsrapport 2016