Gällande den föreslagna propositionen i Norge

Company
Idag tillkännagav det norska Stortinget att utländska nätspeloperatörer via IP-adresser kommer att blockeras från att bedriva verksamhet på den norska spelmarknaden. Den formella dagen för beslutet är den 7 maj. Propositionen slår främst direkt mot operatörer och inte tjänsteleverantörer som Catena Media. Catena Media bedriver sin verksamhet på en global marknad och anpassar verksamheten efter olika lagändringar och förhållanden i varje land.

Catena Media har under senare år fokuserat på marknader som antingen är reglerade eller där regleringar håller på att införas; Norge har därför inte varit en fokusmarknad för oss.

Även om lagen antas i Norge är vår bedömning att dess inverkan på Catena Medias framtida intäkter kommer att vara obetydlig.